hrkač malý                                    hrkač dlouhý

         hrkač dvojitý                                    klapačka