píšťalka jednoduchá                           píšťalka hruška

     píšťalka dvojitá                              píšťalka kladívko